תנאי שימוש באתר 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("WISSMANPRO.CO.IL"). אנא קרא את התנאים האלה בקפדנות לפני השימוש באתר זה ("האתר"). ניתן להשתמש באתר זה למטרות מידע בלבד. על ידי מתן הסכמה ושימוש באתר או הורדת חומרים מהאתר, אתה מסכים למלא אחר התנאים והתנאים ("תנאי שימוש") שקבעו בהודעה זו. אם אינך מסכים למלא תנאים אלה, אל תיתן הסכמה לשימוש או הורדה של חומרים מהאתר.

 • עוגיות

אתרWISSMANPRO.CO.IL משתמשת בטכנולוגיית "cookie" כדי לשפר ולהקל על ביקורך באתרWISSMANPRO.CO.IL. קבצי ה-"cookie"נשלחים למחשב שלך ומזהים אותך כמשתמש ייחודי ושומרים את העדפותיך האישיות ומידע טכני. אנו משתמשים בטכנולוגיות הבאות:

a) א) קובצי "cookie" קבועים (כלומר הקבצים נשארים במחשב שלך עד שתמחק אותם), וכן

b) ב) קובצי "cookie" זמניים (כלומר הקבצים נמשכים עד לסגירת הדפדפן).

הקבצים אינם מכילים או חושפים מידע אישי כלשהו. אם אתה שולח מידע אישי באמצעות אתר WISSMANPRO.CO.IL ניתן לקשר את המידע לנתונים המאוחסנים בקבצים.

אם אינך מקבל את השימוש של WISSMAN (publ.) בקבצים אלה, אתה רשאי לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שהדפדפן לא יקבל קובצי cookie (הוראות לשינוי הגדרות קובצי cookie של הדפדפן שלך צריכות להימצא בחלק התמיכה בדפדפן האינטרנט שלך. אם תשנה את ההגדרות לא תוכל לגשת לחלקים מסוימים באתר WISSMANPRO.CO.IL.

 • רישיון

בכפוף לתנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה, WISSMANPRO.CO.IL מעניקה לך זכות בלתי-בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, מוגבלת לגישה, שימוש והצגה של אתר זה והחומרים בו. אתה מסכים לא להפריע או לנסות להפריע להפעלת האתר בשום דרך.

WISSMANPRO.CO.IL מאשרת לך להציג ולהוריד את המידע ("חומרים") באתר רק לשימושך האישי, שאינו מסחרי. הרשאה זו אינה העברת תואר בחומרים ובעותקי החומרים וכפופה למגבלות הבאות: 1) עליך לשמור, על כל העותקים של החומרים שהורדו, את כל ההודעות הנוגעות לזכויות יוצרים וקנייני מידע הכלולים בחומרים; 2) אינך רשאי לשנות את החומרים בשום צורה או לשכפל או להציג, להפיץ או להשתמש בהם בדרך אחרת או לתקשר אותם לכל מטרה ציבורית או מסחרית; וכן 3) אסור לך להעביר את החומרים לאדם אחר אלא אם כן תודיע להם על הסכמתם לקבל את ההתחייבויות הנובעות בתנאי שימוש ותנאים אלה. אתה מסכים לציית לכל המגבלות הנוספות המוצגות באתר שעשוי להתעדכן מעת לעת. אתר זה, כולל כל החומרים, מוגן בזכויות יוצרים ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים ברחבי העולם והוראות אמנה. אתה מסכים לציית לכל חוקי זכויות היוצרים ברחבי העולם בשימושך באתר זה ולמנוע העתקה בלתי מורשית של החומרים. למעט כמפורט במפורש כאן,WISSMAN אינה מעניקה לך שום זכות מפורשת או משתמעת תחת פטנטים, עיצובים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או חקיקה סודית מסחרית.

 • חשבונות משתמש

יתכן שתידרש לפתוח חשבון כדי לגשת לחלקים מוגבלים מסוימים באתר. במקרה כזה עליך להשלים את תהליך ההרשמה על ידי מסירת מידע מלא ומדויק כאמור בטופס ההרשמה הרלוונטי. כמו כן תידרש לבחור סיסמה. אתה אחראי לחלוטין לשמירה על סודיות סיסמתך וחשבונך. יתרה מזאת, אתה אחראי לחלוטין לכל הפעילויות שמתרחשות במסגרת החשבון האמור. אתה מסכים להודיע ל- WISSMANPRO.CO.IL מייד על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת. WISSMANPRO.CO.IL לא תישא באחריות לכל אובדן שעלול להיגרם כתוצאה ממישהו אחר המשתמש בסיסמה או בחשבון שלך.

 • אחריות משתמש

הנך מצהיר ומתחייב כי תשתמש באתר בכפוף להסכם זה לרבות החוקים וההוראות לפי הסכם זה וכדי לעמוד בכל מדיניות וכללי האתר הקיימים והעתידיים. אתה מסכים כי לא תשתמש באתר כדי: (א) להעביר דואר זבל או תקשורת בלתי רצויה; (ב) להעמיד פנים שהאתה WISSMANPRO.CO.IL או מישהו אחר; (ג) לזייף כותרות או לתפעל באופן אחר מזהים על מנת להסוות את מקורם של כל תוכן המועבר דרך האתר; (ד) לייצג באופן שגוי את קשרך לאדם או לישות; (ה) לפעול באופן המשפיע לרעה על יכולתם של משתמשים אחרים להשתמש באתר; (ו) לעסוק בפעילויות המפרות כל דין רלוונטי, (ז) לפרסם או להעביר כל חומר שמפר או פוגע בדרך כלשהי בזכויותיהם של אחרים או שהוא בלתי חוקי, פוגעני, משמיץ, וולגרי או פוגע בכל דרך אחרת או המכיל כל פרסום או שידול בכל הקשור למוצרים או לשירותים; (ח) לאסוף או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים אלא אם כן הוסמך לכך באופן ספציפי על ידי משתמשים כאלה, או (ט) לא לדבוק בנסיגת הרשאה כאמור בסעיף (ח). אם אינך מציית לאמור לעיל, אינך רשאי להשתמש באתר,
WISSMANPRO.CO.IL לא תהיה כפופה כחוק להסכם זה, ושומרת על כל זכויותיו המשפטיות ביחס לאי-ציות כאמור.

אם אתה מפר את תנאי השימוש, אתה חייב לשלם פיצויים בגין נזקים שנגרמו ל- WISSMANPRO.CO.IL ולסניפיו כתוצאה ממעשיך.

 • שינויים

WISSMANPRO.CO.IL שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק מהסכם זה באופן מלא או חלקי, בכל עת. שינויים בהסכם זה יהיו בתוקף כאשר הודעה על שינוי כאמור תפורסם באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום כל שינוי בהסכם זה ייחשב כקבלת שינויים אלה.

WISSMANPRO.CO.IL רשאית לסיים, לשנות, לתקן שגיאות או השמטות בכל חלק מהאתר, לערוך כל שינוי אחר באתר, בחומרים ובמוצרים, בתוכניות, בשירותים או במחירים (אם יש) המתוארים באתר, להשעות או להפסיק כל היבט של האתר, כולל הזמינות של כל התכונות באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. WISSMANPRO.CO.IL עשויה גם להטיל מגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את הגישה שלך לחלקים או לאתר כולו ללא הודעה או אחריות. WISSMANPRO.CO.IL רשאית לסיים את ההרשאה, הזכויות והרישיון שניתנו לעיל בכל עת, ועם סיום זה, תשמיד מייד את כל החומרים.

הכרה בזכויות קניין רוחני אתה מאשר שכל זכויות הקניין הרוחני (כולל, אך לא רק, זכויות יוצרים, פטנטים, ידע, מידע סודי, זכויות מסד נתונים, וזכויות בסימני מסחר ועיצובים
(בין אם רשומים ובין אם לא רשומים) באתר הם הניתנת ל- WISSMANPRO.CO.IL או למורשי הרישיון שלה. כל זכויות המוניטין והקניין הרוחני הנובעות משימוש בזכויות קניין רוחני כאמור המוקנות ב- WISSMANPRO.CO.IL, יימנעו מ- WISSMANPRO.CO.IL.

 • שיתוף המידע שלך עם WISSMANPRO.CO.IL

שיתוף המידע המאפשר זיהוי אישי מאפשר לנו להציע לך מספר יתרונות. השימוש בחשבון האישי שלך או בהרשמה אחרת יקל עליך:

• לרשום את הרכישה שלך כך שתוכל לקבל את כל ההטבות שהרכישה שלך מזכה אותך בהן

• לבקש מידע ספציפי למוצר שלך

• לקבל הודעות מותאמות אישית אודות מבצעים והזמנות מיוחדות

• לבדיקה קלה יותר בקנייה מקוונת של אביזרי WISSMANPRO.CO.IL וחלקים חילופיים

• קבל הודעה ומידע על אירועים ומבצעים שנרשמת עבורם

זה גם יאפשר לנו לבצע מחקר שוק וסטטיסטיקות שיעזרו לנו לפתח מוצרים טובים יותר, לשפר את אתרי האינטרנט שלנו ולהכיר טוב יותר את הצרכנים שלנו. אתה יכול לבחור לשתף אותנו במידע שלך במספר דרכים מקוונות, כגון מילוי טופס הרשמה כדי להיות חבר בעמודים שלי, הזמנת שירות או התקנה, כניסה לתחרות, השתתפות באירוע, רישום רכישה, רכישה בחנות אינטרנט או השתתפות בקידום, או הרשמה לניוזלטר.

המידע עשוי להיות מנוהל ומטופל על ידי גורמים אלקטרונים שנבחרו בקפידה. למעט כאמור באמור לעיל, מידע זה לא יועבר לצד שלישי אלא כאשר יש לנו את
הסכמתך לעשות כן.

אם אתה רוצה שנפסיק לשלוח הצעות או מידע בהתאמה אישית, תוכל ליידע אותנו באמצעות פונקציות ביטול הסכמה המסופקות בדואר אלקטרוני או בדף החשבון שלך. אם אתה רוצה שנסיר את הפרטים שלך תוכל ליידע אותנו על ידי ביטול פעולתו של חשבונך לחלוטין.

לידיעתך, המידע האישי שלך המסופק בהזמנות בחנות אינטרנט או לבקשת שירות, אלא אם כן אתה יוצר חשבון או מנוי לקידומי מכירות, ישמש אך ורק
למילוי התחייבויותינו כלפיך.

 • מידע שנמסר על ידך

כל מידע המאפשר זיהוי אישי שתמסור ל- WISSMANPRO.CO.IL באמצעות אתר זה מוגן על ידי חוקים רלוונטיים. עם זאת, אינך צריך לשלוח מידע סודי או קנייני
 ל- WISSMANPRO.CO.IL דרך האתר. אתה מסכים שכל מידע או חומרים שאתה או אנשים מטעמך מספקים ל- WISSMANPRO.CO.IL לא ייחשבו חסויים או קנייניים. על ידי מסירת כל מידע או חומרים כאלו ל- WISSMANPRO.CO.IL, אתה מקצה ומעביר ל- WISSMANPRO.CO.ILאת כל זכויות הקניין הרוחני במידע וחומרים כאמור ובאמצעותם חופשית
WISSMANPRO.CO.IL להשתמש, לשכפל, להציג, לבצע בפומבי, להעביר, להפיץ, לשנות, להקצות רישיון למידע וחומרים כאלה, ואתה מסכים כי WISSMANPRO.CO.IL חופשית להשתמש בכל רעיונות, מושגים או ידע שאתה או אנשים מטעמך מספקים ל-WISSMANPRO.CO.IL. בנוסף, אתה מתחייב כי לא תספק מידע או חומרים כלשהם ל- WISSMANPRO.CO.IL המשמיצים, מאיימים, מגונים, מטרידים או אינם חוקיים בדרך אחרת לפי כל דין החל, או המשלב חומר קנייני של אחר. WISSMANPRO.CO.IL שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל מידע שמסופק על ידך מהאתר.

 • אבטחה

אסור לך: (א) להשתמש בכל מכשיר או תוכנה המסוגלים להפריע לתפעול האתר; או (ב) לנקוט בכל פעולה, המטילה עומס גדול באופן בלתי פרופורציונאלי או בלתי סביר על תשתית האתר (כגון שליחת דוא"ל המוני – "דואר זבל"), או (ג) להפריע או להתעסק בתוכנת האתר או בפונקציונליות ממנו. זה כולל הצבת חומר באתר, הנגוע בוירוסים, סוסים טרויאניים, פצצות זמן או אלמנטים אחרים העלולים לפגוע במערכת התכנות של האתר או להפריע להם.

 • אתרי צד שלישי

WISSMANPRO.CO.IL אינה מתחייבת לפקח או לבדוק את תוכן האתר של צד שלישי ואינה אחראית על דיוק או לאמינות של אתרי אינטרנט כאלה של צד שלישי. יתר על כן,
WISSMANPRO.CO.IL רשאית לספק באתר זה קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. אם אתה משתמש באתרים אלה, תעזוב את האתר הזה. אם אתה מבקר באתר מקושר כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד ובאחריותך לנקוט בכל אמצעי ההגנה כדי להגן על עצמך מפני וירוסים או גורמים הרסניים אחרים.
WISSMANPRO.CO.IL אינה מתחייבת או מצהירה באשר לאתרי אינטרנט מקושרים כלשהם או למידע המופיע בהם או למוצרים או שירותים המתוארים בהם. קישורים אינם מעידים על כך
ש- WISSMANPRO.CO.IL או אתר זה נותנים חסות, תומכים, קשורים אליהם, או מורשים כחוק להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי, לוגו או סמל זכויות יוצרים המוצג או נגיש דרך הקישורים, או שכל אתר מקושר מורשה להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי, לוגו או סמל זכויות יוצרים של WISSMANPRO.CO.IL או כל אחד מהסניפים או החברות הבנות שלו.

 • קישורים חיצוניים לאתר

על כל הקישורים לאתר להיות מאושרים בכתב על ידי WISSMANPRO.CO.IL, למעט העובדה כי WISSMANPRO.CO.IL מסכימה לקישורים בהם: (i) הקישור הוא קישור לטקסט בלבד המכיל רק את השם "WISSMANPRO.CO.IL" ואינו מכיל אף אחד מ- WISSMANPRO.CO.IL או סימנים מסחריים קנייניים של הרשיון שלו; (ii) הקישור "מצביע" רק ל- WISSMANPRO.CO.IL ולא לדפים עמוקים יותר; (iii) הקישור, כשהוא מופעל על ידי משתמש, מציג את העמוד במסך מלא בחלון דפדפן הניתן להפעלה וניתן להפעלה מלאה ולא בתוך "מסגרת" באתר המקושר; ו- (iv) המראה, המיקום והיבטים אחרים של הקישור אינם רשאים ליצור את המראה השגוי שישות או פעילויותיה או מוצריה קשורים אליהם או ממומנים על ידי WISSMANPRO.CO.IL ואף לא לפגוע או לדלל את המוניטין הקשור לשם וסימני מסחר של WISSMANPRO.CO.IL או שלוחותיה. WISSMANPRO.CO.IL שומרת לעצמה את הזכות לבטל הסכמה זו לקישור בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • אי הכללת אחריות משתמעת

למרות שננקטה על מנת להבטיח את דיוק המידע באתר זה, WISSMANPRO.CO.IL אינה נושאת באחריות על כן. החומרים עשויים להכיל אי-דיוקים ותקלות טיפוגרפיות.
WISSMANPRO.CO.IL אינה מתחייבת לדיוק או לשלמות החומרים או לאמינות של ייעוץ, חוות דעת, הצהרה או מידע אחר המוצג או מופץ באמצעות האתר. אתה מאשר כי כל הסתמכות על כל דעה, ייעוץ, הצהרה, זיכרון או מידע כלשהו תהיה בסכנתך הבלעדית. כל התוכן ניתן "כפי שהוא" ו-"כזמין".WISSMANPRO.CO.IL מגלה באופן מפורש כל הצהרות או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות, כולל התחייבות ללא הגבלה של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, ללא הפרה, או באמור לתוכנית. WISSMANPRO.CO.IL אינה מתחייבת ואינה מציגה כל הצהרות באשר לאבטחת אתר זה. אתה מאשר כי כל מידע שנשלח עשוי להיות מופרך. WISSMANPRO.CO.IL אינה מתחייבת כי אתר האינטרנט או השרתים המייצרים את האתר הזה זמינים או תקשורת אלקטרונית שנשלחת על ידי WISSMANPRO.CO.IL הם נקיים מנגיפים או כל אלמנטים מזיקים אחרים. כל ההצהרות, ההתחייבויות והתנאים ההם אינם נכללים למעט ההרשמה שהחוק מאיים על אי-הכללתם.

 • הגבלת האחריות

בשום מקרה לא תהיה זו אחריות של WISSMANPRO.CO.IL בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, חיובי, מיוחד, או מקרי (כולל, ללא הגבלה, נזקים לאובדן עסקים, חוזה, פדיון, נתונים, מידע או הפסקת עסקים, פגיעה בביצוע) או בחיבור לשימוש, או לחוסר יכולת להשתמש באתר זה או בתוכן או מחוץ או בקשר עם הסכם זה, גם אם הומלץ על ידי WISSMANPRO.CO.IL על האפשרות של נזקים כאלה. בנוסף לתנאים המפורטים להלן, בשום מקרה לא תהיה זו אחריות של WISSMANPRO.CO.IL בגין שגיאות, אי דיוקים, השמטות או ליקויים אחרים או אי-אכפתיות או אי-סמכות של מידע כלשהו המופיע באתר זה.

 • חובת הפחתת הפסדים

מבלי לפגוע בהגבלת האחריות המפורטת כאן, תקפידו על כל הצעדים הסבירים להפחתת הפסדכם הנובעים ביחס לכל טענה או פעולה כלשהי (בין אם בגין רשלנות, הפרת חוזה או אחרת) שתוכלו להגיש נגד WISSMANPRO.CO.IL.

 • הודעות

כל הפניות ל-"כתיבה", "הודעות" ו-"התראות" וכל הביטויים הקשורים למטרות דומות יכסו אמצעי תקשורת אלקטרוניים (למשל, דואר אלקטרוני) ובלבד שהצד המסתמך על התקשורת שומר ראיות מקובלות לכך שהתקשורת נשלחה והתקבלה.

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם האפשרי :)

דילוג לתוכן